Normaltid i AS Norge.no:

Dette er - korrekt - normaltid! :)

Legg for øvrig merke til at teksten er på engelsk, siden jeg kjører engelsk versjon av Windows 7 Ultimate, 64 bits edition!
Siden første ukedag faktisk èr - lørdag, ... (9 Days A Week-syndromet!)

Siden ble sist oppdatert mandag, den 20. juli 4'004 kl. 13:52 GMT+0815
(lokal sanntid, referansepunkt Ozamiz Airport, Ozamiz City, Filippinene).